LAR

LAR=Leden Advies Raad

LAR-vertegenwoordiger: De heer J. Lanting uit Aalden.
Reserve LAR-vertegenwoordiger: De heer F. van Schie uit Eesergroen
Heeft u zaken waarvan u vindt dat dit binnen een LAR-vergadering besproken dient te worden, dan kunt u dit, bij voorkeur, kenbaar maken aan de secretaris.