Jan Lanting erelid

Vanavond hebben we Jan Lanting verrast met het erelidmaatschap van de Fokvereniging Drenthe Zuid. De ALV van afgelopen woensdag heeft Jan unaniem benoemd tot erelid. Jan heeft door zijn stuwende kracht, kennis, inzet en enthousiasme een grote bijdrage geleverd aan onze mooie Fokvereniging, waarvoor alle waardering.

 

HERINNERING: Stamboekopname 30 maart a.s.

Heeft u uw pony nog niet opgegeven voor de stamboekopname? Dat kan nog tot en met 24 maart a.s.
Opgeven is verplicht en bij voorkeur digitaal via ‘mijn NSPS’, anders per mail graag doorgeven.

Gegevens stamboekopname
Locatie: Manege De Alterbargruiters te Zweeloo
Tijdstip: 9.00 – 12.00 uur
Kosten: € 35,00 (contant en bij voorkeur gepast betalen)
Meenemen: paspoort + bewijs van inschrijving
Enkele dagen voorafgaand aan de stamboekopname ontvangen de inzenders een tijdschema.
Heeft u voorkeur voor een tijd, dan hoor ik dit graag per mail, dan proberen we daar rekening mee te houden.

Namens het bestuur,
Hilda Lanting
Waarnemend secretaris / penningmeester

Presentatie van LAR naar Ledenraad

Uitnodiging:

Dinsdag 12 maart a.s. komt de heer G. van den Brink een presentatie geven over de transitie van LAR naar Ledenraad.
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Café Hoving te Donderen, Dorpsweg 8

Waarom deze presentatie?

Inzicht krijgen of onze fokvereniging de opzet van een ledenraad wil invoeren.

Ter info:

Nu worden de besluiten genomen op de ALV door de daar aanwezige leden. De LAR (Leden Advies Raad) heeft slechts een adviserende taak aan het hoofdbestuur en kan geen besluiten nemen. Bij een Ledenraad worden de besluiten naar rato van het aantal stemmen van leden van de fokverenigingen genomen en de stem wordt uitgebracht door een gemachtigde van de vereniging. Hierdoor worden de besluiten gedragen door alle leden en niet alleen door de stemmers op de ALV.

Als voorbereiding op de presentatie verwijzen wij naar: https://www.nspsdrenthezuid.nl/wp-content/uploads/2016/03/Presentatie-Van-Lar-naar-Ledenraad-versie-28.10.16-2-002.pdf